ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

April, 2014 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತ್ಮಕತೆಗಳು

.............ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಕಸನದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು
                                                                           ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತ್ಮಕತೆಗಳು...........

ಭಾಗ ೧

ಪ್ರತೀ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದಂತೆ ಕಾಫಿ ಲೋಟವನ್ನೂ ಅಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಚಳಿಗಾಲವಾದರೂ ಸಹ ಯಾಕೋ ಬೆವರು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು,  ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಯಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೂ ಆ ಸೆಕೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ಕೆಲವರು ಆರಾಮಾಗೆ ಹೋಟೇಲಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡುವಳಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿದರೂ ಮಾಮೂಲೀ ಹೋಟೇಲಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ತೊಡಗಿದ್ದ. ತಾನಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಫಿಯನ್ನು  ಕುಡಿಯುತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ  ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೆ ಪದ್ದಣ್ಣ ಕೂತಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಪದ್ದಣ್ಣನ ಕಾಣದಿದ್ದುದರಿಂದ   ಯಾರಾದರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತಾರ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತಿರುವಿ ಹಾಕುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ    ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತು. ತಿಂಡಿಗೆ  ಕೂಡುವ ಮುನ್ನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು…