ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

March, 2014 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಮೀಮಾಂಸೆ


ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಇವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅದರಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ
ತಲುಪಿಸುವ ಹಾದಿಯ ಚಹರೆ ಅದರೊಳಡಗಿರಬಹುದೇನೊ
ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತನೆಂದು ನೀನೆಂದೂ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವ
ಕಾಗದ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು - ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕಾಗದಕ್ಕೂ ಗಂಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾಗದ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನ್ನದೇ ಹೆಸರಿನವರಿಗೆ
(ಅಂಚೆಯವನನ್ನು ದಂಡಿಸೋಣವ?)
ಅದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಓದಿದ ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು
(ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವೆ?)
ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು
(ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೆ?)
ಕಾಗದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ
(ಯಾರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ?)

        ೨

ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ    
ಇರಬಹುದು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಸ್ವಾತಿ  ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆ
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಯಾಪಕಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರೆದ ಆ ಎರಡು ಕತೆಗಳು
ಪತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡ
ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೊಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವು ಅವಶ್ಯ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿ ಒಳನುಸುಳಿದ್ದು

ಆ ಮನೆಯ ರಹಸ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ
ಹಲವರೆಂದದ್ದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ…