ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2013

ಹಸಿರು ಹಾವುಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ನಾವು ಕದಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೇ
ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ
ಹಸಿರು ಹಾವು
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ

ದಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು
ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ
ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಹಸಿರುಹಾವು
ನಿಜ
ಆದರೂ ಭಯ

ಅದನ್ನು
ಹಾಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ
ಏನೂ ವಿಶೇಷವಿರಲಿಲ್ಲ
ಹಸಿರು ಹಾವು
ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೆ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: